Metams pasibaigus suskaičiavome kiek mūsų projektą remiantys asmenys skyrė paramos. Daugiausia lėšų gauta skyrus 2 proc. GPM. Vienas asmuo parėmė savo asmeninėmis lėšomis. Iš viso praėjusiais į nurodytą sąskaitą pervesta 1340 Lt. Dar vienas rėmėjas savo lėšomis už 200 Lt mums nupirko reikalingas darbo priemones. Jūsų skirtos lėšos numatomos naudoti tiktai kurtinių veislyno ir su šiuo projektu susijusioms reikmėms tenkinti. 2000 Lt kurtinių veislyno inventoriui įsigyti taip pat skyrė Tauragės rajono savivaldybė. Dėkojame visiems geranoriškai nusiteikusiems, neabejingiems ir savo asmeniniu indėliu prisidedantiems prie kurtinių populiacijos atkūrimo Karšuvos girioje. Tikime, kad visų geri norai, pastangos ir indėlis padės turtinti mūsų krašto gamtą.