kurtinys-mazaVasario 21 d. vykdant vilkų apskaitą rezervato buferinės apsaugos zonoje prieš pat važiuojančią mašiną nuo kelio pakilo kurtinys patinas. Paukštis nutūpė į netoliese augantį medį, kur jį esantį keliasdešimties metrų atstumu pavyko nufotografuoti iš automobilio. Per pusmetį tai trečias patino stebėjimas atvejis palyginti nedidelėje apie 100 ha ploto teritorijoje. Manome, kad visais atvejais buvo tas pats 2011 m. spalio 3 d. paleistas paukštis. Kitą dieną rasti ir du medžiai, į kuriuos kurtinys atskrenda maitintis. Gretimos girininkijos girininko teigimu, kuris ir stebėjo bei fotografavo paukštį, šią žiemą taip pat 3 kartus stebėtos patelės. Vienąkart kurtinė tupėjo ant rąstų rietuvės, antruoju atveju–ant elektros laidų šalia negyvenamos sodybos.